Taller d’aplicacions de control amb tablets

Amb l’eina lliure AppInventor, és possible generar aplicacions per mòbils o tablets Android d’una forma fàcil. Fem servir un sistema sistema de peces semblant al Scratch, es poden construir aplicacions que poden connectar.
Farem servir  una placa d’Arduino amb un sensor i un petit dispositiu Bluetooth  que enviarà la informació a l’aplicació de la tablet. D’aquesta forma es poden obtenir mesures de sensors en aquest dispositius cada vegada més quotidians.

IMAG0434

A més enviarem ordres senzilles  a la nostra placa de control per  veure que podem actuar en les dues direccions.

appinventor

S’introduirà el concepte de Geolocalitzacio de les dades i per grups més avançats es podrà enviar en temps real la informació a webs especialitzades en recollir dades de sensors de tot el món.

Leave a Comment