Descripció de l’activitat

Cada grup tindrà el material necessari i els plànols per construir un robot senzill. Rodes, motors, cables i una mica d’imaginació  i ja tindrem el robot. Un cop muntat s’ha de programar una petita aplicacioó a l’ordinador, amb S4A que permet que el robot es mogui seguint les ordres que li donen amb el teclat.

S’explicaran els conceptes bàsics de mecànica, l’electrònica i, gracies al projecte Scracth for Arduino, desenvolupat al Citilab, serà possible programar robots d’una manera visual i senzilla. En funció de l’edat dels participants el muntatge i les instruccions s’adeqüen a les seves possibilitat.

Leave a Comment